Choď na obsah Choď na menu
 

Krásnohorska jaskyňa je až do

 

odvolania zavretá.

 

Krásnohorská cave is closed until further notice.

 

 

 

______________________________________________________

 

Podmienky návštevy Krásnohorskej jaskyne 

 

Do jaskyne berieme iba návštevníkov, ktorí nejavia žiadne príznaky respiračného ochorenia.  Deti od 8 do 15 rokov berieme do jaskyne iba v sprievode rodičov. Návštevu jaskyne by mali zvážiť ľudia s nadváhou a zníženou pohyblivosťou. Prechod jaskyňou je pomerne náročný a nie všetci ho zvládajú.

 

Návštevníci prichádzajú do Penziónu Jozefina v Krásnohorskej Dlhej Lúke, kde je kancelária jaskyne. Po príchode do obce sa orientujte podľa smerových tabúľ. V žiadnom prípade nechoďte po náučnom chodníku ku jaskyni. K jaskyni sa presúvame spoločne až po vybavení formalít.

 

V jaskyni je 9°C, primerane tomu sa treba obliecť. Je veľmi pravdepodobné, že sa v jaskyni  trošku zablatíte. Preto si prineste so sebou vlastné oblečenie, ktoré sa môže zablatiť. Najlepšie sú dlhé pracovné nohavice a teplá bunda, ktoré si oblečiete pred vstupom do jaskyne na šaty, v ktorých ste prišli. Kombinézu požičiame z hygienických dôvodov len v najnutnejšom prípade za poplatok  2 EUR. Vhodná je pevná obuv s mäkkou nešmykľavou podrážkou. Najlepšie sú vodeodolné tenisky s členitým mäkkým dezénom. Ku jaskyni sa presúvame pešo po náučnom chodníku (1300 m). V prípade nepriaznivého počasia si zoberte dáždnik alebo plášť.

 

Na prehliadkovej trase sa chytáme stien, lanových zábradlí a premostení. Vhodné je zobrať si rukavice, hlavne pre deti. Najlepšie sú pogumované záhradnícke rukavice. Čistú vydezinfikovanú prilbu  s čelovým svetlom nasadíme každému návštevníkovi pred vstupom do jaskyne.

Platiť je možné iba v hotovosti. Vstupné je 10 EUR pre deti a študentov, 12 EUR pre dospelých na osobu.

 

Vstupný poriadok

 

V súčasnosti organizujeme dva vstupy denne o 10. a 13. hodine pre minimálne 4 a maximálne 10 osôb. Menšie skupiny iba po doplatení chýbajúcich vstupeniek. Jaskyňa je otvorená aj v pondelok. Návšteva jaskyne trvá približne 2,5 hodiny. Vstup do jaskyne je potrebné predom zarezervovať najlepšie mailom na: stankov@ke.psg.sk , alebo telefonicky na čísle : 0905412048.

 

Jaroslav Stankovič, správca jaskyne

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návštevníci sa pred vstupom zaregistrujú a potvrdia, že budú rešpektovať podmienky návštevy týkajúce sa ochrany jaskyne a bezpečného pohybu po prehliadkovej trase. Tieto podmienky sú záväzné.

 

V jaskyni je zakázané:

 

  1. vybočovať mimo prehliadkovej trasy. Jaskyňa je vzácny biotop, preto sa snažíme striktne držať prehliadkovej trasy. To chráni aj Vás. Trasa je bezpečná, pohybovať sa mimo trasy je zvýšené riziko.
  2. zaostávať za skupinou.
  3. čokoľvek do jaskyne vnášať, hlavne materiály, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie jaskyne. Najlepšie si do jaskyne nič nebrať, aby ste to tu nemohli stratiť.(napr. kľúče od auta)
  4. rovnako je zakázané z jaskyne čokoľvek vynášať, hlavne úlomky sintrovej výzdoby ale aj iné minerály,
  5. jesť, fajčiť, rušiť ticho a pokoj, hlavne v období, kedy sa v jaskyni zdržujú netopiere.
  6. dotýkať sa netopierov a fotografovať ich (ak sa v jaskyni vyskytujú)
  7. poškodzovať sintrovú kvapľovú výzdobu a iné výplne jaskynných priestorov.

 

V jaskyni sa pohybujeme opatrne, pomaly bez prudkých pohybov s dôrazom na neustálu stabilitu. Po drevených lavičkách postupujeme opatrne aby nedošlo k pokĺznutiu. Tam kde je to potrebné na získanie stability pomáhame si rukami. Netlačíme sa na seba a dávame si rozostupy aspoň 1 meter.

Po lanových traverzoch postupujeme po jednom bez prudkých pohybov a pohupovania. Rukami sa držíme horného lana a nohami sa posúvame po spodnom nosnom lane. Nohy neprekladáme, iba ich posúvame. Dôležité je ísť až na koniec lana, tak aby ste na lavičku zostupovali priamo, nie z boku. Väčšina ľudí, ktorí sa v jazere nedobrovoľne okúpali robili práve túto chybu. Po zostúpení z lana na lavičku dáme hlasný pokyn, že môže ísť ďalší. Pokiaľ lano nie je voľné, nevystupujem naň.

Po rebríkoch postupujeme vždy tvárou otočení k rebríku a držíme sa ho obidvomi rukami. Dodržujeme medzery aspoň 2 m a dávame pozor, aby sme nezranili návštevníka pod nami. Ak máte v jaskyni na starosti maloleté dieťa, postupujete po rebríku stále tesne pod ním a dozeráte, či správne dáva nohy na priečky. Najmenším deťom vytvárame z rúk na rebríku akýsi ochranný kôš.

V jaskyni je dovolené fotografovať. Najlepšie s fotoaparátom zaveseným na krku. Fotografovanie mobilom predstavuje zvýšené riziko pádu prístroja do vody. To predstavuje vážny problém nielen pre vás, ale aj pre ochranu jaskyne. Nefotografujete počas pohybu po trase a v žiadnom prípade nie na rebríku.

Návšteva jaskyne má speleologicko – náučný charakter a počas pobytu v jaskyni je potrebné sa sústrediť na pohyb, aby nedošlo k pádu do vody. Klient vstupuje do jaskyne na vlastné nebezpečie. Aj keď je trasa bezpečná, môžete kedykoľvek odmietnuť postupovať ďalej, ak by ste mali pocit neistoty a vrátiť sa naspäť. Prosíme Vás aby ste tieto podmienky dodržiavali. Je to v záujme vašej bezpečnosti a ochrany jaskyne, aby ostala zachovaná aj pre tých, čo prídu po nás. Vážne porušenie týchto podmienok má za následok predčasné ukončenie prehliadky.